KLBP

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen

Provinciale medaille voor filatelistische verdienste

Art. 1.
Deze onderscheiding, die K.L.B.P. in 1969 in het leven heeft geroepen, wordt jaarlijks definitief toegekend aan een lid van een bij de K.L.B.P. aangesloten vereniging dat door zijn bedrijvigheid heeft bijgedragen tot de morele en materiële ontplooiing van de filatelie in zijn provincie.

Art. 2.
In het vierde trimester worden de kandidaten voorgedragen door de verenigingen die aangesloten zijn bij de Landsbond en ingediend bij de secretaris van het provinciale comité. Voor elke kandidaat wordt een curriculum vitae ingezonden met vermelding van de elementen die zijn verdiensten in de ontplooiing van de filatelie illustreren. Als dit curriculum vitae ontbreekt, wordt de kandidatuur niet in overweging genomen. Het provinciale comité blijft verantwoordelijk voor de voorgestelde kandidaten aan het kiescollege.

Art. 3.
Ter gelegenheid van de provinciale vergadering in het eerste trimester van het daarop volgende jaar, wordt de laureaat aangewezen door een kiescollege, samengesteld uit de afgevaardigden van de clubs, aanwezige medaillehouders en de aanwezige leden van het provinciale comité die geen vertegenwoordiger zijn van een club of geen medaillewinnaar. Dit kiescollege wordt voorgezeten door de Provinciale Voorzitter, bijgestaan door de provinciale secretaris.

Art. 4.
Elke afgevaardigde van een club, iedere medaillehouder en ieder aanwezig lid van het provinciale comité dat geen kring vertegenwoordigt of geen medaillewinnaar is, heeft één stem. Een medaillehouder die bovendien afgevaardigde van een club is of aanwezig lid van het provinciaal comité (geen club afgevaardigde) beschikt over twee stemmen. De afgevaardigden van de clubs die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen, bij volmacht, door een andere afgevaardigde. De medaillehouders en de leden van het provinciale comité die geen kring vertegenwoordigen, kunnen zich niet bij volmacht laten vertegenwoordigen. Elke afgevaardigde van een kring kan slechts beschikken over max. 2 stemmen. Max. 3 stemmen, indien de medaillehouder beschikt over een volmacht van een andere kring.

Art. 5.
Om gekozen te worden moet de kandidaat de volstrekte meerderheid behalen van de uitgebrachte stemmen, d.w.z. de helft plus één. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet voor het bereiken van deze meerderheid. Indien deze meerderheid niet in een eerste stemronde wordt behaald, wordt er tot en tweede verkiezingsronde overgegaan. Deze kandidaten in de tweede ronde zijn:

  1. De twee die het meeste aantal stemmen behaalden
  2. De ex-aequo kandidaten in rang 1 van het aantal stemmen
  3. De ex-aequo kandidaten in rang 2 van het aantal stemmen, samen met de kandidaat die het hoogste aantal stemmen behaalde.

De stemming eindigt op het ogenblik dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen behaalt (rang 1)
Een derde stemronde is mogelijk indien de kandidaten na de tweede ronde ex-aequo eindigen in rang 1 van het aantal stemmen. Indien na de derde stemronde deze kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen in rang 1, zal ieder van hen een medaille ontvangen.

De stemming is geheim.

Art. 6.
De naam van de laureaat(laureaten) wordt(worden) bekend gemaakt onmiddellijk na de stemming en zo snel mogelijk doorgezonden aan de secretaris generaal. Tijdens de Algemene Vergadering van de Landsbond wordt hem of haar (worden hen) de medaille(s) overhandigd.

Dit reglement treedt in werking vanaf de verkiezingen voor 2015.

De voorzitter                                                                                                   de secretaris
E. Van Vaeck                                                                                                 C. Kockelbergh

winnaars provinciale filatelistische verdienste

Antwerpen Brabant Henegouwen Limburg Luik Luxemburg Namen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen
1989 Firmin Thys André Sanders J. Paquet Cl. Schroe-Indekeu ♀ J. Lekane F. Kobs Michel Lambert Jean Janssens de Varebeke  N. Couigny
1990 Ronny van der reeth Luc Van Tichelen G. De Ridder M. Schroyen  ♀ M. Wey  ♀ J. Roncalli R. Gravet Ivan Van Damme P. Govaert
1991 J. Luycx Florent Coene M.Brunin M. Rumen H. Mageres J. Praet M. Collige  ♀ Goerges Lauwers Yannick Delaey
1992 A. Dollé Jean-Marie Leduc A. Hecq H. Baerten J. Demarneffe Léon Hubin P. Burlet Emmanuel Putteman R. Dujardin
1993 Eduard Van Vaeck Jean De Bast C. Depover L. Janssen C. Hurlet Ch. Mathieu Willy Monfils François Braeckman J. Goes
1994 Walter Deijnckens Jo Premont Ceyx  ♀ A. Aerden G. Jeanfils G. Windeshausen Charles Bruart Donald Decorte B. Balanck  ♀
1995 Marcel Van der Mullen Robert Lambermont J. Davio x M. Paquay F. Back A. Mathieu  ♀ R. Gallant Walter Major
1996 Johan Vanhoutte Serge Havaux R. Hanarte x Joseph Foulon Alphonse Meurisse G. Pirson J. Heyvaert E. Vanthournhout
1997 J. Anselyn  ♀ Francis Dochez De Ridder  ♀ J. Vlemmings R. Horton L. Pierrard C. Stroobants Edith De Clercq  ♀ x
1998 Jozef Ghys Léon Poncé J. Cl. Ceyx P. Creten M. Galand Trequattrini J. Gaulier F. Bayens R. Dusauchoit
1999 R. Kegels Edmond Crevecoeur Bernard Péters H. Bleus A. Parthoens A. Closset  ♀ C. Noël M. Collage J. De Bont
2000 S. Verdijck Ida Van Rillaer  ♀ Joseph Pirenne J. Corten A. Magnette M. Constant J.P. Marlier Gustaaf D'hondt Guy Coutant
2001 R. Van der Sande Ginette Deloge  ♀ C. Lamontagne  ♀ Guido Van Briel N. Vanderhaeghe  ♀ Michel Meuwis Lombet-Peeters  ♀ Julien Sergeant Daniel Desloovere
2002 J. Van Beethoven Guy Vanhaelewyn Xavier Godefroid x A. Toupy x J. Muraille Koenraad Bracke Luc Van Pamel
2003 R. Bongaerts x R. Culot A. Schildermans R. Somja J. Gaillard C. Bertel Jacqueline Bekaert  ♀ B. Samyn
2004 x x A. Carlier  ♀ A. Bouwe  ♀ Fievet L. Mathieu - Wathelet  ♀ Charles Hénuzet Leon De Winter M. Wemaere  ♀
2005 E. Maes Constant Kockelbergh J. Ghislain M. Corten J. Keuninckx D. Bénéré Mireille Lutz  ♀ Paul Dobbeleer Robert Lisabeth
2006 E. Michielsen  ♀ Rudy De Vos Henri Van der Spiegel J. Destexhe M. Hans Philippe Ieko C. Collin Reina Beeckman  ♀ E. Moons
2007 Willy Van Dyck Roland De Lamper Jean De Maeght J. Busselen G. Emmerman J. Dechambre Antoine Hardi Guido Durinck K. Van Wonterghem
2008 Celeste De Graef  ♀ Daniel Goffin Marie-Claude Minique  ♀ Paul Vossen S. Toulieff G. Hubert J. Bonne Aimé Van Landeghem Noël Pattyn
2009 L. Baeten Johann Vandenhaute A. Carreau G. Deflas x Francis Kinard x Julien De Vuyst Johan Dujardin
2010 Hubert De Belder Michel Erauw Michel Birecki R. Budeners F. Schmitz M.C. Bourg Jean Marchal Walter Ronse Jean-Marie Verhalle
2011 M. Symens Freddy Duhain Utimar Demunter José Garcia-Vilar x x x Freddy DeBoodt W. Deneire
2012 x Tony Dewit H. Meuter  ♀ François Coremans Lucien Domange Charlotte Soreil  ♀ Marc Vandendaele Walter Jansegers Harold Pattyn
2013 Luc Van Roy Philippe Lindekens F. Bertinchamps J. Vandenberk M. Hopperets J. Melise  ♀ x Alain Pierret O. Lingler
2014 Eugene Van Roosbroeck Luc Selis Guy Baudot Freddy Poelmans x Serge Trembloy x Mark Bottu Patrick Masselis
2015 Luc Impens Georges Leysen Paul Renversez Jos Baeten Robert Meurer x Jean-Marie Guidosse Jan Lannoye André Vandamme
2016 Jozef Heyns Roger Callens Jean-Marie Vandenberghe Leon Vangeneugden Luc Fautre Marcel Reginster Paul Collart x Henk Slabbinck
2017 Willy Bats Guy Otten Michel Preud’homme Theo Heynen Raymond De Conick x Dominique Dumont Willy Van de Wiele Francine Roets ♀
2018 Decoster Johan Brabant Op ‘t Eynde Louis De Praeter Guy Pauwels Eduard Deposson Jean Watrin Jean-Claude Bouchat Christian De Graeve Eric Vanhove Gregory
2019 Robert (Bob) Dewaide Yves Pauwels Claude Traban Jan Vanbaelen Mme Yvette Pirard Kurt Lambrecht Jean-Pierre Malmedy Alexander Goeminne Davy Deprez
2020 Daems Jozef Duhamel Robert Despret Jean-Denis Swinnen Leopold Bielen Michel Mme. Mady Deblire Dohet Edgard Dessers Rik Content Luc
2021 Stefan Bruylants Stéphane Debon Gérard Devits Martin Wehenkel Vincent Poncelet Stéphane Hecq x Maurice Devlamynck Walter Vandenbriele
2022 Wesley Rams Laurens Dumont Gérard Hellin Manille Buvens Chantraine Jacques Tellier Jean-Pierre Descendre Edouard Marc Van Der Haegen Eddy Desmet