KLBP

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen

Prijs “Walter Major” voor aërofilatelie

Art. 1
Om de nagedachtenis van de Belgische aërofilatelist Walter Major in ere te houden en de aërofilatelie te promoten, heeft de K.L.B.P. in 2016 een nationale prijs in het leven geroepen, genoemd : “PRIJS WALTER MAJOR”

Art. 2
Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt ter gelegenheid van het Nationaal Kampioenschap voor Filatelie dat in België georganiseerd wordt en wordt definitief toegekend aan de persoon, aangesloten bij K.L.P. die de aërofilatelie stimuleert door o.a.

met een verzameling die een luchtpostonderwerp behandelt

in clubverband of tijdens andere aangekondigde bijeenkomsten

luchtpost onderwerpen

Art. 3
De prijs wordt toegekend door een commissie die als volgt is samengesteld

Deze commissie komt ten laatste drie maanden voorafgaand aan de Nationaal competitieve tentoonstelling samen. De kandidaturen dienen schriftelijk gemotiveerd te zijn en worden
aan de nationale commissaris Aërofilatelie toegestuurd ten minste 30 dagen voor de samenkomst van de commissie.

Voor de toekenning van de prijs dient men de helft van de stemmen + 1 te bekomen.
Blanco en ongeldige stembulletins komen niet in aanmerking voor het bepalen van deze meerderheid.
In geval van gelijkheid der stemmen is de stem van de Nationale Voorzitter KLBP bepalend.

Art. 4
Dit reglement werd aangenomen tijdens de vergadering van de raad van bestuur van 30 januari 2016 en treedt in werking vanaf de nationale tentoonstelling in 2016.

De voorzitter                                                                                     de secretaris
E. Van Vaeck                                                                                   C. Kockelbergh

winnaars prijs Walter Major

Jaar Laureaat Naar aanleiding van de nationale tentoonstelling Opmerking
2016 Julien Sergeant Westfila2016 Voor zijn verdiensten op het vlak van de aërofilatelie
2018 Jean-Pierre Flamand Philexnam 2018 Le courrier aérien entrant et sortant de Belgique pendant la 2ième guerre mondiale
2022 Lisabeth Robert Antverpia 2022 Belgian Airmail sent to North-America until 1952
2024