KLBP

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen

Over Ons

De K.L.B.P. is een landelijke federatie die meer dan 247 postzegelkringen verenigt met 10.000 (gekende) leden.

Behalve de landelijke en plaatselijke verenigingen zijn er ook gespecialiseerde verenigingen lid van K.L.B.P.

De aangesloten clubs zijn onderverdeeld per provincie en elke provincie heeft zijn eigen provinciaal bestuur dat de mededelingen van de Raad van Bestuur overbrengt in de provincies en ook de vragen en noden van die provincies en hun kringen aankaart bij de Raad van Bestuur.

Deze provinciale afdelingen verlenen graag de nodige steun, medewerking en tussenkomst bij de inrichting van specifieke en lokale activiteiten door de verschillende kringen, om alzo een extra uitstraling te geven aan deze manifestatie. U kan op hen steeds een beroep doen.

Het provinciale bestuur treedt dusdanig voor verschillende zaken coördinerend op en heeft voor bepaalde punten ook beslissingsrecht.

Zij, de K.L.B.P., vertegenwoordigt de aangesloten verenigingen en hun leden in de contacten met BPOST, de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (B.B.K.P.H.) en de diverse buitenlandse federaties.

De K.L.B.P. vormt samen met bpost en de B.B.K.P.H. en de vzw. bephila, een vereniging ter bevordering van de filatelie

Onze Agenda