KLBP

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen

Filatelistische commissie "Jeugdfilatelie"

Nationaal commissaris

 

Michel Meuwis

063-57.84.83

mmeuwis@yahoo.fr

Provinciaal / Regionaal commissaris

Antwerpen

Ronny Van der reeth

03-219.37.76  0486-12.68.90

vanderreeth@telenet.be

Brabant

Tony Dewit

0474-99.21.15

tony.dewit@telenet.be

Henegouwen

Bernard Péters

069-35.10.53 

bernardpeters@scarlet.be

Luik

-

-

-

Limburg

José Garcia-Villar

089-76.08.47

vilar@telenet.be

Luxemburg

Charlotte Soreil

063-57.84.83

c2soreil@yahoo.fr

Namen

Gérald Suykens

0493-18.42.64

gerald.suykens@belgacom.net

Oost-Vlaanderen

Donald Decorte

09-222.36.62  0474-91.56.90

donald.decorte@telenet.be

West-Vlaanderen

Daniël Desloovere

050-22.14.82

daniel.desloovere@telenet.be

Juryleden "Jeugd"

Nationaal

Donald Decorte

09-222.36.62

donald.decorte@telenet.be

Desloovere Daniël

050-22.14.82

daniel.desloovere@telenet.be

Garcia-Vilar José

089-76.08.47

vilar@telenet.be

Michel Meuwis

0631-57.84.83

mmeuwis@yahoo.fr

Ronny van der Reeth

03-219.37.76

vanderreeth@telenet.be

Regionaal

Soreil Charlotte

0631-57.84.83

c2soreil@yahoo.fr

Bracke Koenraad

09-369.99.34

kobra22@pandora.be

BIJZONDER REGLEMENT JEUGDFILATELIE OP FIP -TENTOONSTELLINGEN (SREV)
AANVULLENDE REGELS VOOR DE KLASSE JEUGDFILATELIE OP FIP -TENTOONSTELLINGEN
RICHTLIJNEN BIJ DE BEOORDELING VAN JEUGDINZENDINGEN