KLBP

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen

Commissarissen

NATIONALE en PROVINCIALE COMMISSARISSEN EN VERANTWOORDELIJKEN 2018-2020

Discipline

Traditionele
filatelie

Postge-
schiedenis

Thematische
filatelie

Open
filatelie

Postwaarde-
stukken

Jeugd-
filatelie

Aëro-
filatelie

Astro-
filatelie

Maxima-
filie

Fiscale
filatelie

1 Kader

Prentbrief-
kaarten

NAT. COM.

Lars Jørgensen

Donald Decorte

Koenraad Bracke

-

Luc Selis

Michel Meuwis

Filip Van der Haegen

Jacqueline Bekaert

Michel Lambert

-

-

Hubert
De Belder

 PROV.

Antwerpen

Hubert
De Belder

Hubert
De Belder

Josef
Ghys

Johan
Vanhoutte

Luc Selis

Ronny Van
der reeth

Stefan
Bruylants

Stefan
Bruylants

-

-

Johan
Vanhoutte

Hubert
De Belder

Brabant

-

Daniel
Goffin

Johann
Vandenhaute

Francis
Dochez

Francis
Dochez

Tony
Dewit

Charly
Meert

-

-

-

-

Johann
Vandenhaute

Hainaut

-

Jean-Claude
Guyaux

Bernard Péters

Philippe
Deloge

-

Bernard Péters

Jean-Marie
Vandenberghe

-

-

-

-

-

Liège

Hubert
Caprasse

Joseph
Foulon

-

Joseph
Foulon

Hubert
Caprasse

-

Hubert
Caprasse

-

-

Robert Meurer

-

-

Limburg

Johan
Caers

Johan
Caers

Guido
Van Briel

Guido
Van Briel

Johan
Caers

José Garcia
Villar

-

-

Johan
Caers

-

-

-

Luxembourg

Alphonse
Meurisse

Kurt
Lambrecht

Michel
Meuwis

Francis Kinard

Francis
Ongena

Charlotte
Soreil

-

-

Hubert
Gérard

-

-

Hubert
Gérard

Namur

Jean
Vanhinge-land

Willy
Monfils

Michel
Lambert

Mireille
Lutz

Charles
Henuzet

Gérald
Suykens

Charles
Henuzet

-

Michel
Lambert

-

Charles
Bruart

Michel
Lambert

Oost- Vlaanderen

Mark
Bottu

Donald Decorte

Koenraad Bracke

Roland
De Swaef

-

Donald Decorte

Alexander Goeminne

Jacqueline Bekaert

Mark
Bottu

-

-

Ivan Van Damme

West- Vlaanderen

Luc
Van Pamel

Luc
Van Pamel

Noël
Pattyn

Johan
Dujardin

-

Daniël
Desloovere

Filip Van
der Haegen

Jean-Marie
Verhalle

Denis
Dhont

-

-

Denis
Dhont

 

NAT. COM.
COM. NAT.

JURY
Robert Lisabeth

TENTOONSTELLINGEN
EXPOSITIONS
Jozef Ghys

LITERATUUR
LITTERATURE
Piet Van San

VERVALSINGEN
FALSIFICATIONS
Hubert Caprasse

Blauw : nationale commissarissen en verantwoordelijken  2018/2020 – Zwart: provinciale commissarissen 2018/2020
Bleu : commissaires nationaux et ersponasble 2018/2020 – Noir : commissaries provinciaux