BIBLIOTHEEK VAN DE LANDSBOND

logo

Bondsgebouw
Horizonpark - blok 3
Leuvensesteenweg 510 B 15
1930 Zaventem

Openingsuren van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Telefoonnummer (enkel op dinsdag) 02/721 58 50

Email adres : bibfrcpb@gmail.com.

 

Beschikbare werken

 

Details over de beschikbare werken vindt u na het klikken op een in blauw vermelde classe.

Classe 1   Informatie van en over Post en Filatelistische organisaties

Classe 2   Boeken Lijst der Filatelistische boeken

Classe 2   Catalogi Thematische en land catalogi  

Classe 2   Artikels Kleinere, niet in boekvorm, verzamelde artikels

Classe 2    Tentoonstellingen Alle informatie van over de ganse wereld gehouden
               tentoonstellingen

Classe 3:  CD - DVD - VIDEO

Classe 5:  Informatie die niet rechtstreeks met Filatelie te maken heeft,
               doch rand informatie

Reglement

Ze wordt in stand gehouden en uitgebreid door schenkingen, uitwisselingen en aankopen.

Art. 1 De bibliotheek is alleen toegankelijk voor leden van de K.L.B.P. op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart van de landsbond. Niet-leden kunnen de bibliotheek uitzonderlijk bezoeken na schriftelijke aanvraag aan de bibliothecaris.

Art. 2 De bibliotheek is elke dinsdag geopend van 09.30 tot 15.00 uur, behalve in juli en augustus.

Art. 3 Tijdens de openingsuren kunnen boeken, tijdschriften en alle beschikbare documentatie van de bibliotheek geraadpleegd worden.

Er worden geen boeken uitgeleend.

Art. 4 De bibliotheek wordt beheerd door een bibliothecaris, die jaarlijks verslag uitbrengt bij de Raad van Beheer.

Art. 5 Fotokopieën en scans kunnen ter plaatse gemaakt worden. De kosten voor de fotokopieën komen ten laste van de bezoeker.

Art. 6 Alle geschillen zullen in laatste instantie beslecht worden door de Raad van Beheer van de Landsbond.

 

de bibliothecaris

Mei 2011